ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πότε μπορώ να επιστρέψω ελαττωματικά προϊόντα που αγόρασα από το E-Xydas;

Η επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων γίνεται αφού πρώτα δοθεί έγκριση από την αντίστοιχη επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης επικοινωνεί με το σέρβις της επίσημης αντιπροσωπείας και εφόσον βγει το πόρισμα αντικατάστασης, ο πελάτης παίρνει το χαρτί αντικατάστασης με το όποιο εμείς του δίνουμε καινούρια συσκευή.

Προσοχή: H αντικατάσταση γίνεται μόνο και αν το επίσημο σέρβις το εγκρίνει. Το Ε-Xydas δεν αναλαμβάνει να επισκευάσει κανένα προϊόν ούτε να αντικαταστήσει.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψω κάποια προϊόντα που αγόρασα online από το E-Xydas, επειδή άλλαξα γνώμη και τελικά δεν τα θέλω;

Ναι, υπό προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο πελάτης εντός 15 ημερολογιακών ημερών αποφασίσει ότι δεν θέλει το προϊόν μπορεί να το επιστρέψει. Αυτό είναι δεκτό μόνο αν δεν έχει ανοιχτεί η αρχική εργοστασιακή συσκευασία του προϊόντος (πρέπει να είναι άθικτη), δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν πρόκειται για προϊόν που έγινε ειδική παραγγελία για τον πελάτη.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επισκευή ενός προϊόντος που αγόρασα;

Η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία των προϊόντων που πουλάει για το χρονικό διάστημα που ορίζει αυτή. Το E-Xydas δεν αναλαμβάνει να επισκευάσει κανένα προϊόν. Υπεύθυνο για αυτήν την εργασία είναι το τοπικό επίσημο σέρβις της αντιπροσωπείας για την περιοχή όπου κατοικεί ο πελάτης. Ο πελάτης μπορεί είτε να επικοινωνήσει με τα κεντρικά της αντιπροσωπείας είτε με το κατάστημα μας ώστε να του δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού επίσημου σέρβις.

Πώς μπορώ να επιστρέψω ένα προϊόν που παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα εάν είναι εντός χρόνου εγγύησης;

ΧΑν το πρόβλημα παρουσιαστεί εντός του χρονικού διαστήματος όπου είναι σε ισχύ η εγγύηση του κατασκευαστή, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η αποστολή του προϊόντος προς επισκευή στον κατασκευαστή του προϊόντος. Ο πελάτης μπορεί είτε να επικοινωνήσει με τα κεντρικά της αντιπροσωπείας είτε με το κατάστημα μας ώστε να του δοθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού επίσημου σέρβις. Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τοπικό επίσημο σέρβις και να κανονίσει τις λεπτομέρειες επίσκεψης του επίσημου σέρβις, Το τοπικό επίσημο σέρβις είναι υπεύθυνο να εξακριβώσει το πρόβλημα και θα ορίσει τις απαραίτητες ενέργειες. Εφόσον βγει το πόρισμα αντικατάστασης από το τοπικό επίσημο σέρβις, ο πελάτης παίρνει το χαρτί αντικατάστασης και υστέρα του δίνουμε καινούρια συσκευή.

Προσοχή: H αντικατάσταση γίνεται μόνο και αν το επίσημο σέρβις το εγκρίνει. Το Ε-Xydas δεν αναλαμβάνει να επισκευάσει κανένα προϊόν ούτε να αντικαταστήσει.

Τί γίνεται αν το προϊόν μου παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα εκτός χρόνου εγγύησης;

Αν το πρόβλημα παρουσιαστεί εκτός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, ο πελάτης μπορεί πάλι να απευθυνθεί στην αντιπροσωπεία, αλλά για την επισκευή του προϊόντος του θα χρεωθεί αναλόγως.